Varför äta kosttillskott?

Vad är Kosttillskott?

Kosttillskott är i grund och botten produkter som kompletterar vår kost med ett eller flera näringsämnen. Kosttillskott är inte till för att ersätta en hälsosam och varierad kosthållning, utan ska ses som ett komplement till en varierad och hälsosam diet.

Räcker det inte med den mat vi får i oss då? Det är tyvärr inte alltid så enkelt. Det finns studier som visar att det inte är många människor som uppfyllde de rekommenderade dagliga intagen av alla vitaminer och mineraler som finns.

 

Vi väljer mer tid före näring

Hel- och halvfabrikat ger oss energi, men är ofta väldigt näringsfattiga. När man raffinerar mat försvinner nämligen mycket näring i processerna. Vi tar oss inte lika mycket tid till laga mat från grunden idag och då tappar vi också mycket näring på vägen. Istället blir det näringsfattig snabbmat.

Mindre näring i dagens råvaror

Växtförädling, transporter och näringsfattiga jordar har bidragit till att många livsmedel idag inte innehåller lika mycket näring som tidigare i historien. Man måste då äta större mängder av dagens råvaror för att komma upp i samma näringsvärde som förr i tiden.

Bristen av sol

Under vinterhalvåret i våra nordliga länder får vi alldeles för lite sol för få i oss tillräckligt mycket D-vitamin. Blodprovsundersökningar visar att vi inte har tillräckligt med D-vitamin att skydda vårt skelett, immunförsvar och andra funktioner som kräver D-vitamin. D-vitamin från kosten räcker inte, utan vi behöver solexponering så att vi själva bildar D-vitamin i huden. 

Fysisk aktivetet och ålder

Fysisk aktivitet, livsstil och ålder spelar en stor roll i hur vår kropp förbrukar vitaminer och mineraler. Vi är därför olika känsliga kring vissa brister och behöver vara noga och se till att vi får i oss rätt mängd näring för just vår livsstil och ålder.

Kroppen belastas av nya kemikalier

Kroppen avgiftar ju oss hela tiden och speciellt vår lever jobbar hårt för att få ut gifter och slaggprodukter ur kroppen. Men för att levern ska fungera behöver den näring! Nu är det ju dessutom så att vi idag har över 100.000 kemikalier som vi inte hade i vår levnadsmiljö för 100 år sedan. Detta gör att levern måste jobba ännu hårdare än för 100 år sen och behöver därför också mer näring.

Mer stress idag

Vi lever under en ständig stress och bränner t.ex mycket mer B-vitaminer idag när vi ständigt har sitter framför skärmar och utsätts för nya intryck hela tiden. Stressens biverkningar på kroppen kan motverkas med rätt näring. Näringen hjälper dessutom kroppen hantera stressen vi utsätter vår kropp för. Stress urlakar näringen i kroppen. Vi använder mycket mera näring såsom C-vitamin, B-vitaminer och magnesium när vi befinner och i en stressad eller pressad situation.

 

TAGS:

SHARE: